当前位置: 首页 >> 欧美电影 >> 大陆的崛起[共4部合集][简繁英字幕].BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP01-EP04.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit- >> 正文

大陆的崛起[共4部合集][简繁英字幕].BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP01-EP04.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-

2022年08月22日 11:16:51     电影发布:来源于网络     电影分类:欧美电影     评论(0)    

大陆的崛起[共4部合集][简繁英字幕].BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP01-EP04.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-ALT 14.84GB

◎标 题 大陆的崛起

◎片 名 Rise of the Continents

◎年 代 2013

◎产 地 英国

◎类 别 纪录片

◎语 言 英语

◎IMDb评分 8.1/10 (476人评价)

◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt2787218/

◎豆瓣评分 8.8/10 (255人评价)

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24751781/

◎导 演 伊安·斯图瓦特 Iain Stewart

◎演 员 伊安·斯图瓦特 Iain Stewart

◎简 介

非洲,人类诞生的地方。20万年来,人类一直在这辽阔大陆上安身立命。这块位处世界中央的不动陆地,似乎自盘古初开以来就一直存在。但事实并非如此,科学家正逐步拆解,非洲大陆的惊人历史。只要找对地方,就会发现许多有关线索,揭示非洲大陆不为人知的动荡岁月。从失落已久的远古大陆分裂出来,非洲见证了开天辟地的威力,一股力量亦令这片大陆面目全非。这段沧桑岁月,带来了非洲大陆今天的种种面貌。野生动物,贫穷与财富,甚至古文明。现时非洲大陆处于转变的关头。那股创造出这片大陆的力量将会摧毁它 。

澳洲,它在我们印象之中是偏远孤绝。看似千百万年恒久不变,但其实澳洲有一段截然不同的历史。科学家开始探索钻研,在炙热的沙漠焦土下,发现到一些能揭示过去的蛛丝马迹。它们写在石上,藏于大地中,我们无意中找到一些很特别的东西。令人非常兴奋,甚至在现存的动物身上。这些线索揭示出澳洲与别不同,叫人惊讶的历史。历史怎样模塑出现时的澳洲大陆?推动独特生物的演化过程?形成独一无二的矿物?甚至塑造出种种环境,让人类可在这片恶劣大地安身立命。

美洲,包括北美洲与南美洲。两片大陆组成一连绵不断的陆块,这里遍地黄金,是接近十亿人的居所。两块大陆合而为一称为新世界。但科学家在这两块大陆,发掘出其出乎意料的历史。在岩石里,在壮观的地形上,甚至野生物种中,藏有远古世界的痕迹。揭示美洲大陆怎从远古大陆分出来,以及美洲大陆历史怎推动物种演化,缔造出我们认识的今天的美洲。

亚欧大陆,地球上最大的大陆。从葡萄牙西岸一直延伸至…俄罗斯的太平洋海岸,人口46亿。科学家开始揭示这块巨型大陆…形成的过程。因为只要找对地方,就发现到远古留下来的线索。它的地形,这是地球表面最壮观的地形之一。种种证据表明亚欧大陆,是在一连串巨大碰撞中诞生。好像汽车慢慢碰撞,惊世的碰撞,最终导致文明的诞生。改变地球上各种生命的进程,而且一直延续至今。

 1. 合集文件列表:

 2. 1.BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP01.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-ALT.mkv 3.50GB

 3. 2.BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP02.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-ALT.mkv 4.23GB

 4. 3.BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP03.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-ALT.mkv 3.83GB

 5. 4.BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP04.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-ALT.mkv 3.28GB


复制代码

 1. ##### MediaInfo ######

 2. General

 3. Unique ID : 201378893711832497406874623024165822614 (0x97802A062CBCA88010FFCEFB31002096)

 4. Complete name : BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP01.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-ALT.mkv

 5. Format : Matroska

 6. Format version : Version 4

 7. File size : 3.50 GiB

 8. Duration : 49 min 0 s

 9. Overall bit rate mode : Variable

 10. Overall bit rate : 10.2 Mb/s

 11. Encoded date : UTC 2021-12-31 04:00:07

 12. Writing application : mkvmerge v49.0.0 ('Sick Of Losing Soulmates') 64-bit

 13. Writing library : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.1

 14. Video

 15. ID : 1

 16. Format : HEVC

 17. Format/Info : High Efficiency Video Coding

 18. Format profile : Main [email protected]@High

 19. Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC

 20. Duration : 49 min 0 s

 21. Bit rate : 9 000 kb/s

 22. Width : 1 920 pixels

 23. Height : 1 080 pixels

 24. Display aspect ratio : 16:9

 25. Frame rate mode : Constant

 26. Frame rate : 29.970 (30000/1001/53354) FPS

 27. Color space : YUV

 28. Chroma subsampling : 4:2:0

 29. Bit depth : 10 bits

 30. Bits/(Pixel*Frame) : 0.145

 31. Stream size : 3.08 GiB (88%)

 32. Title : HEVC, [email protected]@High, 30/1.001 fps @ 9000 kbps

 33. Writing library : x265 3.4+14-gd419c7152:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 10bit

 34. Encoding settings : cpuid=533541111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / pmode / pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=88128 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=40 / lookahead-slices=0 / NTMzNTQ=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=3 / tu-intra-depth=3 / limit-tu=4 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=4 / limit-refs=1 / limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=25 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.5 / qcomp=0.65 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=80000 / vbv-bufsize=80000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.85 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / NTMzNTQ= / decoder-max-rate=0

 35. Language : English

 36. Default : Yes

 37. Forced : No

 38. Color range : Limited

 39. Color primaries : BT.709

 40. Transfer characteristics : BT.709

 41. Matrix coefficients : BT.709

 42. Audio

 43. ID : 2

 44. Format : DTS XLL

 45. Format/Info : Digital Theater Systems

 46. Commercial name : DTS-HD Master Audio

 47. Codec ID : A_DTS

 48. Duration : 49 min 0 s

 49. Bit rate mode : Variable

 50. Bit rate : 997 kb/s

 51. Channel(s) : 2 channels

 52. Channel layout : L R

 53. Sampling rate : 48.0 kHz

 54. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)

 55. Bit depth : 16 bits

 56. Compression mode : Lossless

 57. Stream size : 349 MiB (10%)

 58. Title : English DTS-HD Master Audio 2.0 @ ~997 kbps kbps

 59. Language : English

 60. Default : Yes

 61. Forced : No

 62. Text #1

 63. ID : 3

 64. Format : PGS

 65. Codec ID : S_HDMV/PGS

 66. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs

 67. Duration : 47 min 59 s

 68. Bit rate : 53.0 kb/s

 69. Count of elements : 884

 70. Stream size : 18.2 MiB (1%)

 71. Title : Eng/SUP

 72. Language : English

 73. Default : No

 74. Forced : No

 75. Text #2

 76. ID : 4

 77. Format : PGS

 78. Codec ID : S_HDMV/PGS

 79. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs

 80. Duration : 47 min 59 s

 81. Bit rate : 51.5 kb/s

 82. Count of elements : 884

 83. Stream size : 17.7 MiB (0%)

 84. Title : Chs/SUP 原盘简体

 85. Language : Chinese

 86. Default : Yes

 87. Forced : No

 88. Text #3

 89. ID : 5

 90. Format : PGS

 91. Codec ID : S_HDMV/PGS

 92. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs

 93. Duration : 47 min 59 s

 94. Bit rate : 58.8 kb/s

 95. Count of elements : 966

 96. Stream size : 20.2 MiB (1%)

 97. Title : Cht/SUP 原盘繁体

 98. Language : Chinese

 99. Default : No

 100. Forced : No

 101. Text #4

 102. ID : 6

 103. Format : PGS

 104. Codec ID : S_HDMV/PGS

 105. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs

 106. Duration : 47 min 59 s

 107. Bit rate : 58.7 kb/s

 108. Count of elements : 882

 109. Stream size : 20.1 MiB (1%)

 110. Title : Cht/SUP 原盘繁体

 111. Language : Chinese

 112. Default : No

 113. Forced : No

 114. Menu

 115. 00:00:00.000 : en:第 01 章

 116. 00:12:02.989 : en:第 02 章

 117. 00:24:42.548 : en:第 03 章

 118. 00:36:38.430 : en:第 04 章


复制代码文件下载


除非特别注明,本文『大陆的崛起[共4部合集][简繁英字幕].BBC.Rise.of.the.Continents.2013.EP01-EP04.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-』来源于互联网机器人自动抓取,非本站原创。 浮游电影网不对本文拥有版权,如有侵犯,请联系邮箱:fuyouu#yandex.com[#换成@]投诉。我们会在15个工作日内删除。 但烦请转载时请标明出处:“本文转载于『浮游电影网』,原文地址:https://www.fuyouu.com/22785.html

评论吧骚年!

发表你的见解   

昵称*

E-mail*(建议输入,以便收到博主回复的提示邮件)

验证码*

您可以使用eMule或eMule Mod(Windows)、aMule(Win、Linux、Mac)等软件下载eD2k链接。。
eMule收藏集(.emulecollection)文件是您选中的所有链接的列表文件。eMule可以直接下载它们。
按住SHIFT键选择可以选中多个选择框。
可用文件名和大小选择器来选择文件。
文件名选择器帮您根据文件名称或后缀来选择文件。不分大小写。
符号使用:
和:空格( )、+
不包含:-
或:|
转义:一对英文引号("");
匹配开头:^
匹配结尾:$
例如:
选中所有名称中包含有“eMule”或“0.49c”字眼,但不包含有“exe”字眼的:emule|0.49c -exe
选中所有名称的开头是“eMule”,结尾是“0.49c”的:^emule 0.49c$
选中所有名称中带有“eMule 0.49c”的(必须是“eMule 0.49c”,中间没有别的字符,不能是“eMule fake 0.49c”),需要转义:"emule 0.49c"
大小选择器帮您根据文件大小选择文件。