当前位置: 首页 >> 日韩电影 >> 阳光姐妹淘[中文字幕].Sseo-ni.AKA.Sunny.2011.Director's.Cut.1080p.KOR.Bluray.x265.10bit.DDP5.1.MNHD-PAGEHD 9.7 >> 正文

阳光姐妹淘[中文字幕].Sseo-ni.AKA.Sunny.2011.Director's.Cut.1080p.KOR.Bluray.x265.10bit.DDP5.1.MNHD-PAGEHD 9.7

2022年04月04日 16:17:00     电影发布:来源于网络     电影分类:日韩电影     评论(0)    

阳光姐妹淘[中文字幕].Sseo ni.AKA.Sunny.2011.Directors.Cut.1080p.KOR.Bluray.x265.10bit.DDP5.1.MNHD PAGEHD 9.7 喜剧 剧情 日韩电影 第1张

◎译 名 阳光姐妹淘 / 阳光姊妹淘(港) / 桑尼 / 阳光 / 永远的七公主 / Sunny

◎片 名 ??

◎年 代 2011

◎产 地 韩国

◎类 别 剧情 / 喜剧

◎语 言 韩语

◎上映日期 2011-05-04(韩国)

◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1937339/

◎豆瓣评分 8.8/10 (547917人评价)

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/4917726/

◎片 长 124分钟

◎导 演 姜炯哲 Hyeong-Cheol Kang (id:1315887)

◎编 剧 姜炯哲 Hyeong-Cheol Kang (id:1315887)

李炳宪 Byeong-Heon Lee (id:1335499)

◎演 员 沈恩京 Eun-kyung Shim (id:1315769)

闵孝琳 Hyo-rin Min (id:1314340)

姜素拉 So-Ra Kang (id:1315766)

南宝拉 Bo-ra Nam (id:1315931)

陈熙琼 Hee-kyung Jin (id:1051866)

金时厚 Shi-hoo Kim (id:1015180)

柳好贞 Ho-jeong Yu (id:1315891)

朴真珠 Jin-ju Park (id:1325713)

李妍京 Lee Yun-kyung (id:1378864)

金甫美 Bo-mi Kim (id:1316759)

千禹熙 Cheon Woo-Hee (id:1331105)

李璟荣 Kyeong-yeong Lee (id:1039491)

金叡园 Ye-won Kim (id:1313600)

金玺碧 Sae-byuk Kim (id:1362718)

金元海 Won-hae Kim (id:1343833)

金惠玉 Hye-ok Kim (id:1274613)

李俊赫 Lee Joon-Hyuk (id:1331785)

金宣敬 Sun-kyung Kim (id:1112296)

荷承里 Seung-Ri Ha (id:1372635)

高俊 Go Joon (id:1377048)

成志娄 Ji-ru Sung (id:1030160)

高素熙 Su-hee Go (id:1394402)

杨喜京 Hie-kyeong Yang (id:1319481)

崔秀林 Soo-im Choi (id:1410236)

柳惠琳 Hye-rin Ryu (id:1383747)

洪真熙 Jin-hee Hong (id:1409621)

朴赫民 Hyeok-min Park (id:1391498)

楊朱虎 Yang Zu-ho (id:1373977)

崔利善 Choi Yi Sun (id:1456134)

黄春河 Chun-ha Hwang (id:1458258)

朴英徐 Yeong-seo Park (id:1458414)

杨姬瓊 Hee-kyung Yang (id:1464555)

安兵基 Byeong-ki Ahn (id:1276884)

南娜咏 Na-yeong Nam (id:1306087)

蔡京华 Kyung-hwa Chae (id:1312176)

梁吉泳 Kil-Yong Yang (id:1325149)

李炳宪 Byeong-Heon Lee (id:1335499)

◎简 介

25年前,高中生任娜美(沈恩京 饰)一家从全罗道搬到汉城,娜美入读真德女子高中,因方言浓重怯于开口的娜美幸运的得到了同班大姐头夏春花(姜索拉 饰)的维护,并与围绕在夏春花周围的执着于双眼皮的金玫瑰、满嘴脏话的黄珍熙、梦想成为作家的徐金玉、要成为韩国小姐的俞福姬以及沉默傲慢的美人郑秀智等五人结识。在一次和不良少女团对决之后,春花和娜美等七人组成了“Sunny”团体……

多年以后,家庭主妇娜美在去医院探望母亲时偶然重逢了身患绝症住院的春花,后者希望在生命的最后两个月内,能够再见当年的Sunny成员。娜美找到金玫瑰,两人委托私家侦探寻找当年的同伴,而那些关于青春的回忆,也在一个个熟悉的名姓后面再次被唤醒。

◎获奖情况 (共12项)

第48届韩国电影大钟奖 (2011)

最佳影片(提名)

最佳导演

└──姜炯哲 (id:1315887)

最佳女主角(提名)

└──沈恩京 (id:1315769)

最佳女配角(提名)

└──千禹熙 (id:1331105)

最佳新人女演员(提名)

└──姜素拉 (id:1315766)

最佳剧本(提名)

└──姜炯哲 (id:1315887)

最佳剪辑

最佳音乐(提名)

最佳服装(提名)

最佳企划(提名)

第2届豆瓣电影鑫像奖 (2012)

鑫豆单元 最佳影片(外语)(提名)

鑫豆单元 最佳导演(外语)(提名)

└──姜炯哲 (id:1315887)

 1. ##### MediaInfo ######

 2. General

 3. Unique.ID......:.106913502681106259983272391455171300957.(0x506ECAA815FB3E262E2626AB24324E5D)

 4. Complete.name......:.Sseo-ni.AKA.Sunny.2011.Director's.Cut.1080p.KOR.Bluray.x265.10bit.DDP5.1.MNHD-PAGEHD.mkv

 5. Format......:.Matroska

 6. Format.version......:.Version.4

 7. File.size......:.9.72.GiB

 8. Duration.......:.2.h.15.min

 9. Overall.bit.rate.....:.10.3.Mb/s

 10. Movie.name......:.SUNNY

 11. Encoded.date.....:.UTC.2022-03-31.12:48:49

 12. Writing.application.....:.mkvmerge.v66.0.0.('Josie').64-bit

 13. Writing.library.....:.libebml.v1.4.2.+.libmatroska.v1.6.4

 14. Cover......:.Yes

 15. Attachments.....:.cover.jpg

 16. Video

 17. ID........:.1

 18. Format......:.HEVC

 19. Format/Info.....:.High.Efficiency.Video.Coding

 20. Format.profile......:[email protected]@High

 21. Codec.ID.......:.V_MPEGH/ISO/HEVC

 22. Duration.......:.2.h.15.min

 23. Bit.rate.......:.9.190.kb/s

 24. Width......:.1.918.pixels

 25. Height......:.814.pixels

 26. Display.aspect.ratio.....:.2.35:1

 27. Frame.rate.mode.....:.Constant

 28. Frame.rate......:.23.976.(24000/1001).FPS

 29. Color.space.....:.YUV

 30. Chroma.subsampling....:.4:2:0

 31. Bit.depth......:.10.bits

 32. Bits/(Pixel*Frame)....:.0.246

 33. Stream.size.....:.8.71.GiB.(90%)

 34. Writing.library.....:.x265.3.5+29-3415705dd:[Windows][MSVC.1930][64.bit].10bit

 35. Encoding.settings....:.cpuid=533541111039./.frame-threads=4./.numa-pools=16./.wpp./.pmode./.no-pme./.no-psnr./.no-ssim./.log-level=2./.input-csp=1./.input-res=1918x814./.interlace=0./.total-frames=195231./.level-idc=0./.high-tier=1./.uhd-bd=0./.ref=6./.no-allow-non-conformance./.no-repeat-headers./.annexb./.no-aud./.no-eob./.no-eos./.no-hrd./.info./.hash=0./.no-temporal-layers./.no-open-gop./.min-keyint=1./.keyint=250./.gop-lookahead=0./.bframes=8./.b-adapt=2./.b-pyramid./.bframe-bias=0./.rc-lookahead=100./.lookahead-slices=0./.NTMzNTQ=uuDQuD2mJt9fsCf / scenecut=40./.no-hist-scenecut./.radl=0./.no-splice./.no-intra-refresh./.ctu=32./.min-cu-size=8./.no-rect./.no-amp./.max-tu-size=32./.tu-inter-depth=4./.tu-intra-depth=4./.limit-tu=0./.rdoq-level=2./.dynamic-rd=0.00./.no-ssim-rd./.signhide./.tskip./.nr-intra=0./.nr-inter=0./.no-constrained-intra./.no-strong-intra-smoothing./.max-merge=5./.limit-refs=0./.no-limit-modes./.me=3./.subme=7./.merange=57./.temporal-mvp./.no-frame-dup./.no-hme./.weightp./.weightb./.no-analyze-src-pics./.deblock=-3:-3./.no-sao./.no-sao-non-deblock./.rd=4./.selective-sao=0./.no-early-skip./.no-rskip./.no-fast-intra./.no-tskip-fast./.no-cu-lossless./.b-intra./.no-splitrd-skip./.rdpenalty=0./.psy-rd=1.50./.psy-rdoq=1.00./.no-rd-refine./.no-lossless./.cbqpoffs=-2./.crqpoffs=-2./.rc=crf./.crf=21.0./.qcomp=0.65./.qpstep=4./.stats-write=0./.stats-read=0./.vbv-maxrate=160000./.vbv-bufsize=160000./.vbv-init=0.9./.min-vbv-fullness=50.0./.max-vbv-fullness=80.0./.crf-max=0.0./.crf-min=0.0./.ipratio=1.30./.pbratio=1.20./.aq-mode=1./.aq-strength=1.00./.no-cutree./.zone-count=0./.no-strict-cbr./.qg-size=8./.no-rc-grain./.qpmax=69./.qpmin=0./.no-const-vbv./.sar=0./.overscan=0./.videoformat=5./.range=0./.colorprim=1./.transfer=1./.colormatrix=1./.chromaloc=0./.display-window=0./.cll=0,0./.min-luma=0./.max-luma=1023./.log2-max-poc-lsb=8./.vui-timing-info./.vui-hrd-info./.slices=1./.no-opt-qp-pps./.no-opt-ref-list-length-pps./.no-multi-pass-opt-rps./.scenecut-bias=0.05./.hist-threshold=0.03./.no-opt-cu-delta-qp./.no-aq-motion./.no-hdr10./.no-hdr10-opt./.no-dhdr10-opt./.no-idr-recovery-sei./.analysis-reuse-level=0./.analysis-save-reuse-level=0./.analysis-load-reuse-level=0./.scale-factor=0./.refine-intra=0./.refine-inter=0./.refine-mv=1./.refine-ctu-distortion=0./.no-limit-sao./.ctu-info=0./.no-lowpass-dct./.refine-analysis-type=0./.copy-pic=1./.max-ausize-factor=1.0./.no-dynamic-refine./.no-single-sei./.no-hevc-aq./.no-svt./.no-field./.qp-adaptation-range=1.00./.scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets./.right=0./.bottom=0 / NTMzNTQ=./.decoder-max-rate=0./.no-vbv-live-multi-pass

 36. Default.......:.Yes

 37. Forced......:.No

 38. Color.range.....:.Limited

 39. Color.primaries.....:.BT.709

 40. Transfer.characteristics...:.BT.709

 41. Matrix.coefficients.....:.BT.709

 42. Audio

 43. ID........:.2

 44. Format......:.E-AC-3

 45. Format/Info.....:.Enhanced.AC-3

 46. Commercial.name.....:.Dolby.Digital.Plus

 47. Codec.ID.......:.A_EAC3

 48. Duration.......:.2.h.15.min

 49. Bit.rate.mode......:.Constant

 50. Bit.rate.......:.1.024.kb/s

 51. Channel(s)......:.6.channels

 52. Channel.layout......:.L.R.C.LFE.Ls.Rs

 53. Sampling.rate......:.48.0.kHz

 54. Frame.rate......:.31.250.FPS.(1536.SPF)

 55. Compression.mode.....:.Lossy

 56. Stream.size.....:.994.MiB.(10%)

 57. Language.......:.Korean

 58. Service.kind.....:.Complete.Main

 59. Default.......:.Yes

 60. Forced......:.No

 61. Text.#1

 62. ID........:.3

 63. Format......:.PGS

 64. Muxing.mode.....:.zlib

 65. Codec.ID.......:.S_HDMV/PGS

 66. Codec.ID/Info......:.Picture.based.subtitle.format.used.on.BDs/HD-DVDs

 67. Duration.......:.2.h.8.min

 68. Bit.rate.......:.20.5.kb/s

 69. Count.of.elements....:.3383

 70. Stream.size.....:.18.8.MiB.(0%)

 71. Title......:.CHS

 72. Language.......:.Chinese

 73. Default.......:.Yes

 74. Forced......:.No

 75. Text.#2

 76. ID........:.4

 77. Format......:.PGS

 78. Muxing.mode.....:.zlib

 79. Codec.ID.......:.S_HDMV/PGS

 80. Codec.ID/Info......:.Picture.based.subtitle.format.used.on.BDs/HD-DVDs

 81. Duration.......:.2.h.8.min

 82. Bit.rate.......:.21.1.kb/s

 83. Count.of.elements....:.3383

 84. Stream.size.....:.19.4.MiB.(0%)

 85. Title......:.CHT

 86. Language.......:.Chinese

 87. Default.......:.No

 88. Forced......:.No

 89. Text.#3

 90. ID........:.5

 91. ID.in.the.original.source.medium...:.4609.(0x1201)

 92. Format......:.PGS

 93. Muxing.mode.....:.zlib

 94. Codec.ID.......:.S_HDMV/PGS

 95. Codec.ID/Info......:.Picture.based.subtitle.format.used.on.BDs/HD-DVDs

 96. Duration.......:.2.h.6.min

 97. Bit.rate.......:.30.3.kb/s

 98. Count.of.elements....:.2589

 99. Stream.size.....:.27.5.MiB.(0%)

 100. Title......:.ENG

 101. Language.......:.English

 102. Default.......:.No

 103. Forced......:.No

 104. Original.source.medium....:.Blu-ray

 105. Text.#4

 106. ID........:.6

 107. ID.in.the.original.source.medium...:.4608.(0x1200)

 108. Format......:.PGS

 109. Muxing.mode.....:.zlib

 110. Codec.ID.......:.S_HDMV/PGS

 111. Codec.ID/Info......:.Picture.based.subtitle.format.used.on.BDs/HD-DVDs

 112. Duration.......:.2.h.6.min

 113. Bit.rate.......:.26.4.kb/s

 114. Count.of.elements....:.2784

 115. Stream.size.....:.23.9.MiB.(0%)

 116. Language.......:.Korean

 117. Default.......:.No

 118. Forced......:.No

 119. Original.source.medium....:.Blu-NewHD文件下载


除非特别注明,本文『阳光姐妹淘[中文字幕].Sseo-ni.AKA.Sunny.2011.Director's.Cut.1080p.KOR.Bluray.x265.10bit.DDP5.1.MNHD-PAGEHD 9.7』来源于互联网机器人自动抓取,非本站原创。 浮游电影网不对本文拥有版权,如有侵犯,请联系邮箱:fuyouu#yandex.com[#换成@]投诉。我们会在15个工作日内删除。 但烦请转载时请标明出处:“本文转载于『浮游电影网』,原文地址:https://www.fuyouu.com/21114.html

评论吧骚年!

发表你的见解   

昵称*

E-mail*(建议输入,以便收到博主回复的提示邮件)

验证码*

您可以使用eMule或eMule Mod(Windows)、aMule(Win、Linux、Mac)等软件下载eD2k链接。。
eMule收藏集(.emulecollection)文件是您选中的所有链接的列表文件。eMule可以直接下载它们。
按住SHIFT键选择可以选中多个选择框。
可用文件名和大小选择器来选择文件。
文件名选择器帮您根据文件名称或后缀来选择文件。不分大小写。
符号使用:
和:空格( )、+
不包含:-
或:|
转义:一对英文引号("");
匹配开头:^
匹配结尾:$
例如:
选中所有名称中包含有“eMule”或“0.49c”字眼,但不包含有“exe”字眼的:emule|0.49c -exe
选中所有名称的开头是“eMule”,结尾是“0.49c”的:^emule 0.49c$
选中所有名称中带有“eMule 0.49c”的(必须是“eMule 0.49c”,中间没有别的字符,不能是“eMule fake 0.49c”),需要转义:"emule 0.49c"
大小选择器帮您根据文件大小选择文件。